PErsonvernerklæring

Personvernerklæring
Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Vika videregående skole samler inn og bruker personopplysninger. Vika vgs. er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på www.fremtidensskolesekk.no
Rektor på Vika videregående skole har det daglige ansvaret for behandlinger av personopplysninger på fremtidensskolesekk.no, med mindre annet er oppgitt under. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.Tante Randi er vår driftsleverandør for fremtidensskolesekk.no. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Vika vgs., Utdanningsetaten og Tante Randi reklamebyrå AS som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Nettstatistikk
Vika vgs. samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på fremtidensskolesekk.no og domenets undersider. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer og hvilke nettsteder brukerne kommer fra.Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet deles med Tante Randi reklamebyrå AS, men ingen andre aktører. 

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres i din nettleser når du besøker en nettside.Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.Følgende informasjonskapsler brukes på fremtidensskolesekk.no:Analyseverktøyet Google Analytics plasserer to informasjonskapsler på din maskin (disse begynner med _ga og _gid). Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk, og slettes etter 24 måneder. Du kan lese mer om nettstatistikk over. Det lagres ingen personlig informasjon som kan brukes til å spore statistikken tilbake til deg.


Rettigheter
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Utdanningsetaten har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. 

Kontaktinformasjon
E-post: stine.jeppesen@ude.oslo.kommune.no
Telefon: +47 404 36 318.